mai multe informații despre economisire și creditare

CAR ECONOMIA

Este o casă de ajutor reciproc din Craiova, cu un rol social important în rândul comunității de salariați din regiunea Oltenia. Reprezintă modelul de instituție financiară socială care are drept scop sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi. Funcționează că o organizație nonprofit, ceea ce înseamnă că acționează cu prioritate în întâmpinarea nevoilor financiare ale membrilor.

Entitatea este relevantă pe segmentul de microeconomisire, precum și pe segmentul de microcreditare, fiind accesibilă persoanelor salariate din orice domeniu de activitate.

ECONOMISIREA

Este importantă pentru orice persoană, indiferent de vârstă și de nivelul venitului realizat.

Noi vrem să facem cunoscută posibilitatea economisirii prin intermediul Casei de Ajutor Reciproc CAR ECONOMIA, în condiții avantajoase pentru oricine devine membru al CAR. Dobânzile oferite la fondul social depus la CAR ECONOMIA sunt peste de rata inflației.

De asemenea, aceste dobânzi oferite de CAR ECONOMIA sunt mai mari decât dobânzile oferite la instrumente similare de economisire, practicate în sistemul bancar.

Câștigul din dobânda oferită la fondul social NU se impozitează, potrivit prevederilor Codului fiscal.

CREDITAREA

Care se realizează prin intermediul CAR ECONOMIA este reglementată după elemente clare și sigure:

 • împrumuturile se acordă pe baza de giranți,
 • dobânda nu se modifică pe durata contractului,
 • ratele sunt egale pe toată durata împrumutului,
 • nu se percep comisioane.

Investment & Stock Exchange Dacă vrei să te simţi
bogat numără toate lucrurile pe care le
ai și pe care banii nu le pot cumpăra
Investment & Stock Exchange "MERGI CU ÎNCREDERE ÎN DIRECȚIA VISURILOR TALE. TRĂIEȘTE VIATA PE CARE ȚI-AI IMAGINAT-O!" Investment & Stock Exchange CAR ECONOMIA
SPRIJINIM FAMILII, SCHIMBĂM DESTINE

Scopul Asociației CAR ECONOMIA este sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi, prin:

 • atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimțământ, a unui număr cât mai mare de persoane

 • întrajutorarea între membrii săi prin acordarea de împrumuturi, cu o dobânda care se reintoarce în fondul social al membrilor, după suportarea cheltuielilor statutare

 • încurajarea membrilor să-și constituie, prin contribuții, fonduri sociale

 • participarea membrilor la bună desfășurare a activității, la controlul utilizării fondurilor sociale, potrivit statutului propriu și a normelor legislative în vigoare.

CAR ECONOMIA este o casă de ajutor reciproc înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor deschis la Grefa Judecătoriei Craiova, la nr. 08/13.02.2020

Asociația are Cod de Identificare Fiscală (CIF) 42276797

CAR ECONOMIA este inscrisa la BNR sub numarul

RE- PJR-17-027104 /05.05.2020

Investment & Stock Exchange Grija pentru economisire este aceeași cu grija
pentru viitor

CAR ECONOMIA este o casă de ajutor reciproc din Craiova, care are ca obiect de activitate economisirea sub forma fondurilor sociale, constituite prin contribuțiile membrilor. Acestea sunt utilizate pentru acordarea de împrumuturi, în baza fondului social.

Pentru anul 2023, începând din luna aprilie 2023, dobânda oferită membrilor CAR, la fondul social constituit de aceștia, este de 9,8% pe an, cu capitalizare lunară (10,40% pe an, cu capitalizarea inclusă).

De exemplu, la o sumă de 10.000 de lei economisită la CAR, câștigul net din dobânda pe un an este de 1.040 lei, cu capitalizarea lunară inclusă.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, dobânzile acordate la fondul social constituit la casele de ajutor reciproc NU sunt impozitate. Dobânda obținută de membri este scutită de orice taxe și impozite, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 93, litera b.

Economiile membrilor sunt garantate, prin sistemul de organizare al CAR. Economiile sunt garantate cu veniturile și bunurile prezente și viitoare ale titularilor și girantilor împrumuturilor, cu lichiditățile din fondul de risc, cu rezervele statutare și cu întreg patrimoniul CAR.

 

Investment & Stock Exchange ÎNCREDERE
RESPONSABILITATE PROFESIONALISM

Obiectul de activitate al Asociației CAR ECONOMIA îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi cu dobândă, pentru satisfacerea nevoilor personale sau dezvoltarea afacerilor. Dobânda practicată de CAR ECONOMIA pentru împrumuturile acordate diferă, în funcție de anumite criterii

Pentru imprumuturile CU FOND SOCIAL, persoanele care constituie fond social lunar, de minimum 200 de lei pe lună, timp de minimum șase luni, se pot împrumuta cu o sumă de cinci ori mai mare decât fondul social constituit, dar nu mai mult de 75.000 de lei. În acest caz, dobânda real încasată pentru împrumut este de la 9,76%, la 10,32% (pe 5 ani), pana la maximum 10,55% pe an (pe 6 ani), respectiv dobânda nominală este de 18% pe an, DAE de 19,57%. De exemplu, la un credit de 20.000 pe 24 de luni, rambursati 23.965 lei, cu o dobanda real incasata de 9,76% pe an.
Persoanele care doresc obținerea de împrumuturi FARA FOND SOCIAL vor achita o dobândă real încasată cuprinsa între 12,65% si 13,63% pe an (pe 5 ani), 13,99% (pe 6 ani), respectiv o dobândă nominală de 23% pe an, DAE fiind de 25,58%. Suma minimă ce poate fi împrumutată este de 5.000 de lei. Împrumutul maxim ce poate fi acordat este de 75.000 de lei. La un împrumut de 10.000 de lei, pe o durata de 12 luni, rata lunara fixa este de 941 lei. La un împrumut de 60.000 de lei pe 72 de luni, rata lunara fixa este de 1.543 de lei.
Împrumuturile pot fi acordate pe o perioada de 60 de luni. Imprumuturile mai mari sau egale cu 30.000 de lei se pot acorda pe o perioada de maximum 72 de luni. Ratele lunare sunt egale pe toată perioada împrumutului, iar dobanda este fixa pe toata durata creditului.

NOU!!! Începand din februarie 2023, am lansat CREDITUL FAMILIA, care se acordă FĂRĂ FOND SOCIAL.
Percepem cea mai mică dobândă de pe piața locală de profil, la creditele fără fond social!
Dobânda real încasată este între 10,62% pe an şi 11,56% pe an. Dobânda nominală este de 19,50% pe an. DAE - 21,43% pe an.
CONDIȚIE: Cel puțin unul dintre giranți trebuie să fie membru al familiei titularului de credit (soție, soț, mama, tata, soră, frate, fiica, fiu).

Condiții de acordare a împrumuturilor:

Persoana să aibă venituri de natură salarială de minimum 1.800 lei sau din pensie de minimum 1.500 de lei pe lună
Să aibă o vechime la actualul loc de muncă de cel puțin 6 luni, iar firma la care lucreaza sa aiba cel putin 10 angajati si sa fie activa de cel putin 3 ani
Pentru împrumuturile între 5.000 lei și 20.000 de lei, persoana împrumutată trebuie să fie girată de o persoană, salariat sau pensionar de pana la 67 de ani
Pentru împrumuturile între 20.001 lei și 40.000 de lei, persoana împrumutată trebuie să fie girată de două persoane, care să îndeplinească toate condițiile pentru a gira împrumutul (vezi secțiunea ÎNSCRIERI MEMBRI/Cine poate fi girant)
Pentru împrumuturile cuprinse între 40.001 lei și 60.000 de lei, este nevoie de trei giranți, iar pentru împrumuturile cuprinse între 60.001 lei și 75.000 de lei, este nevoie de patru giranți.

Investment & Stock Exchange "FERICIREA NU ESTE CEVA GATA FĂCUT. EA VINE DIN FAPTELE TALE"

Cine poate deveni membru al CAR ECONOMIA

Orice persoană care a împlinit vârstă de 18 ani și înregistrează un salariu net de 1.800 de lei pe lună poate deveni membru cu drepturi depline al CAR ECONOMIA. Nivelul venitului minim este obligatoriu doar pentru persoanele care se împrumută la C.A.R., nu și pentru persoanele care economisesc sub forma fondului social. Orice persoană poate economisi la CAR ECONOMIA, indiferent de nivelul veniturilor, doar dacă veniturile sunt realizate din surse legale.

Persoana interesată depune doar o cerere de înscriere la C.A.R. sau se înscrie de la distanță, completând Formularul de la secțiunea ECONOMISEȘTE ONLINE.

Nu se percep taxe de înscriere.

Ce beneficii au membrii CAR

a) pot să constituie un fond social la CAR. Pentru această formă de economisire în lei, membrii CAR vor primi o dobândă, care este de 9,8% pe an, cu capitalizare (adica vor primi o dobândă de 10,40% pe an, cu capitalizarea inclusă). Pentru fondul social în euro, membrii CAR vor primi o dobândă de 3% pe an.

b) pot contracta un împrumut, garantat cu unul, doi sau trei giranți, în funcție de valoarea împrumutului. Dacă împrumutul este cuprins între 5.000 de lei și 20.000 de lei, este nevoie de un singur girant. Împrumuturile între 20.001 lei și până la 40.000 de lei pot fi accesate dacă există doi giranți, de la entități economice diferite (pot fi giranți un salariat și un pensionar, de exemplu). Dacă împrumutul este cuprins între 40.001 lei și 60.000 de lei, atunci este nevoie de trei giranți. Dacă împrumutul este cuprins între 60.001 lei și 75.000 de lei, atunci este nevoie de patru giranți, care să lucreze la entități economice diferite (nu pot lucra toți la aceeasi entitate economica din mediul privat, de exemplu).

Pentru acordarea de împrumuturi este nevoie ca persoana să completeze o cerere de împrumut, să prezinte adeverință de salariat, respectiv cuponul de pensie în original, după caz. După ce acceptă condițiile de împrumut, solicitantul încheie cu CAR un contract de împrumut.

Solicitantul împrumutului trebuie să se încadreze în normele legale de acordare a împrumuturilor, din punct de vedere al veniturilor realizate. Să nu fie în procedura de executare silită la vreuna dintre instituțiile financiare active pe piață, ca urmare a neplații la termen a ratelor la diverse împrumuturi si sa nu fi avut vreo executare silita in ultimii trei ani. Să asigure o bonitate în rambursarea ratelor lunare în termenul stabilit prin contractul de împrumut.

Împrumutul poate fi acordat pe o perioada de maximum 72 de luni.

Cine poate fi girant

Pot fi giranți persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții: realizează venituri de natură salarială de peste 1.800 de lei sau venituri din pensie de peste 1.500 de lei net și nu au popriri sau alte rețineri din venitul lunar realizat, ca urmare a neplății unor rate la diverse alte împrumuturi.

Persoanele care sunt pensionate și vor să fie giranți pentru o persoană care se împrumută nu pot avea vârsta mai mare de 67 de ani.

În cazul în care pentru un împrumut este nevoie de doi sau trei giranți, aceștia nu pot să lucreze la aceeași instituție sau entitate economică la care lucreaza titularul.

Girantii răspund în solidar cu împrumutatul, în caz de neplată la termen a ratelor lunare aferente împrumutului.

Economisirea este importantă!

CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Investment & Stock Exchange Dacă vrei să te simţi
bogat numără toate lucrurile pe care le
ai și pe care banii nu le pot cumpăra

Legislația aplicabilă CAR ECONOMIA

Legea 122/1996, actualizată, privind regimul caselor de ajutor reciproc ale salariaților și ale uniunilor acestora, actualizată
Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 246/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
OUG nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Regulamentul BNR nr. 20/2009 referitor la activitatea caselor de ajutor reciproc
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările ulterioare
De asemenea, CAR ECONOMIA funcționează în baza actului constitutiv și a statutului entității

Investment & Stock Exchange VĂ RESPECTĂM CONFIDENȚIALITATEA

Protecția Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și cu Legea nr 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului ( Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), CAR ECONOMIA respectă prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal. Entitatea prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor săi.

 1. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale membrilor entității, prelucrate de CAR ECONOMIA se referă la: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, număr de telefon, e-mail, loc de muncă, venit realizat.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

CAR ECONOMIA asigură, prin metode tehnice specifice, securitatea datelor cu caracter personal ale membrilor săi. Numai cu acordul membrilor CAR, precizat în Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 3194/2019, datele de identificare ale acestora sunt transmise către ANAF.

 1. Drepturile utilizatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorul/membrul CAR beneficiază de dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicitate ștergerea/modificarea datelor.

Refuzul utilizatorului/membrului CAR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă și publicitate, măsurarea gradului de mulțumire față de serviciile prestate de CAR ECONOMIA.

Refuzul nu se poate aplica în ceea ce privește executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță, ori distribuirea de corespondență către client și giranți.

 1. Scopul prelucrări datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor cu caracter personal la încheierea contractelor de împrumut, inclusiv a giranților și înscrierea de noi membrii, operarea procurilor notariale în relațiile cu membri, servicii sociale prestate, calitatea de salariat, colectarea eventualelor debite și recuperare a creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță, servicii de comunicații electronice, distribuire de corespondență către membri sau giranți utilizând diferiți prestatori de servicii poștale, arhivarea datelor cu caracter personal.

Potrivit prevederilor RGPD a fost desemnat Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat la adresa Str. Înfrățirii (fostă Calea București) nr. 3, Bl. C16B, Sc. 1, Ap. 1 (vizavi de McDonald’s).  sau la tel. 0749 75 21 04.

Va informăm pe această cale că în România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile că persoană fizică vizată, accesând site-ul www.dataprotection.ro.

Investment & Stock Exchange Contact

Contact

Craiova, Str. Înfrățirii (fostă Calea București) nr. 3, Bl. C16B, Sc. 1, Ap. 1 (in apropiere de McDonald’s).

Trimite-ne un mesaj

 

Trimite Mesaj